Czynne: Poniedziałek - Piątek w godz. 9.00 - 17.00; Sobota: kontakt telefoniczny


Kancelaria Nieruchomości Jan Modzalewski w Gołdapi informuje, że NIK przeprowadził badanie realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne ( w tym zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi).


Co trzecia zbadana spółka komunalna prowadziła działalność niedozwoloną w świetle obowiązujących przepisów, która często wykraczała poza sferę użyteczności publicznej. Większość tych spółek podejmowała działalność w ogóle niezwiązaną z zadaniami samorządu. Chodzi m.in. o prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, jak również o działalność deweloperską, a nawet usługi pogrzebowe. Samorządy tłumaczą, że dzięki temu miały możliwość pozyskania dodatkowych przychodów.

Kancelaria Nieruchomości Jan Modzalewski w Gołdapi informuje, że kontrola NIK wykazała także, że samorządy mają problem z interpretacją, która część działalności spółek należy do sfery użyteczności publicznej. NIK zwraca uwagę na niejednoznaczność przepisów w tym zakresie. Wątpliwości dotyczyły zarówno interpretacji pojęcia „użyteczność publiczna”, jak i interpretacji przesłanek umożliwiających działalność spółkom z udziałem samorządów poza sferą użyteczności publicznej.


<a href=”https://portal-zewnetrzny.pl/”rel=”nofollow” target=”_blank”>https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-zadan-publicznych-przez-spolki-komunalne.html


Kancelaria Nieruchomości Gołdap (Makler-Agent-Pośrednik Nieruchomości ) zajmuje się Obrotem Nieruchomości Gołdap: domy, mieszkania, grunty/działki - sprzedaż, kupno, wynajem.

Kancelaria Nieruchomości Gołdap przyjmie oferty pośrednictwa i zarządzania dotyczące: nieruchomości Gołdap.

Kancelaria Nieruchomości Gołdap zajmuje się też świadczeniem usług pośrednictwa na terenie powiatu gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, węgorzewskiego, suwalskiego, giżyckiego.

Zapraszamy do składania ofert:

https://www.kancelarianieruchomoscijm.pl/kontakt

https://www.kancelarianieruchomoscijm.pl/zglos-oferte