Czynne: Poniedziałek - Piątek w godz. 9.00 - 17.00; Sobota: kontakt telefoniczny

AGENCI/POŚREDNICY


WŁAŚCICIEL: JAN MODZALEWSKI 


 
 

Posiada licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami:  Licencja nr 571,  
ukończył studia  z zakresu Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami w Akademii Leona Koźmińskiego - Kozminski University , odbył praktykę w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie,  po spełnieniu wymogów przewidzianych ustawą otrzymał licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaną przez Ministra Infrastruktury: 
 Licencja nr 12857 ( <a href=”https://portal-zewnetrzny.pl/”rel=”nofollow” target=”_blank”>https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/uzupelnienia-i-zmiany-w-centralnym-rejestrze-posrednikow-w-obrocie-34401274).

Praca licencjonowanego Pośrednika w obrocie nieruchomościami to coś więcej niż sam zawód. 
 
Właściciel Kancelarii Nieruchomości  Gołdap spełnia wymogi (ukończył MBA w 2005 roku w Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) do zasiadania w organach spółek Skarbu Państwa i j.s.t.  jako członek zarządu oraz do zasiadania w radach nadzorczych tych spółek .                                                 
   

       

 
 
TELEFON 
+48 662982187